Відкритий лист до Комітету з присудження Нобелівської премії в галузі медицини

Ми раді, що Ваш Комітет визнав роботу з дослідження допаміну в мозку та його зв’язку зі здоров’ям і захворюванням людини. Всі лауреати Премії в галузі медицини за 2000 рік здійснили значний внесок в основні нейронауки. Праця двох з них пов’язана з вивченням допаміну. Щиро вітаємо їх і бажаємо їм подальших успіхів.

Як члени Товариства неврологів та організацій, що займа­ються вивченням хвороби Паркінсона, ми гадаємо, що видатний учений – професор Олег Горникевич – з Відня (Австрія) також мав би бути внесеним до числа здобувачів цієї Премії.

Повсякденне життя переконує нас, що саме праця Горникевича допомогла встановити життєво важливий зв’язок між основним відкриттям допаміну та механізмом захворювання головного мозку в людей та лікуванням. Без врахування цього зв’язку навіть найвизначніші лабораторні відкриття не змогли б реалізувати свій потенціал і тим самим залишилися б безрезультатними чи й узагалі могли бути забуті. У 1960 р. Горникевич вперше здійснив велику кількість досліджень над свіжим мозком неврологічно здорових індивідуумів і пацієнтів з різноманітними захворюваннями базальних ганглій. Ці дослідження недвозначно підтверджують, що стріарна нестача допаміну була характерною у випадках захворювання на недугу Паркінсона. Рік потому він повідомив про успішне використання леводопи щодо 20 таких пацієнтів. Результати цих спостережень, що включають фундаментальні дослідження людського мозку і в галузі клінічної фармакології, у випадку з одним і тим же пацієнтом протягом двох років виявилися просто вражаючими. Спостереження Горникевича лягли в основу терапії леводопою при хворобі Паркінсона, не кажучи вже про те, що ця робота дала поштовх науковому розгляду багатьох інших неврологічних і психічних розладах. Відтоді оригінальна робота Горникевича зумовила проведення численних плідних досліджень, які допомогли краще зрозуміти й вивчити екстрапірамідальні захворювання.

Сьогодні, 40 років потому, леводопа все ще залишається найдієвішим та найефективнішим преператом для боротьби з хворобою Паркінсона. Завдяки прямому впливові леводопи стан здоров’я уже понад 31 млн. людей, хворих на цю недугу, значно поліпшився.

Дух Нобелівської премії в галузі медицини полягає в тому, аби враховувати відкриття, які «принесли найбільшу користь людству». Якщо ми братимемо до уваги всі дослідження, пов’язані з хронічними неврологічними розладами, здійснені протягом останніх 50 років, то не буде нікого, користь чиїх досліджень можна було б прирівняти до величини відкриття Горникевича, яке принесло значну користь людству.

Ми, хто дуже добре бачить, що відкриття Горникевича і далі приносять благо людству, відчуваємо себе зобов’язаними йому (і від імені тих, хто скористався цим благом) написати цю відкриту заяву про визнання – на знак нашої вдячності, і на знак вдячності від імені багатьох мільйонів пацієнтів в усьому світі.

AN OPEN LETTER TO THE COMMITTEE ON THE NOBEL PRIZE IN MEDICINE

We are pleased to see that your Committee has recognized the work on brain dopamine and its relation to human health and illness. The winners of the Year 2000 Award for Medicine have all made major contributions in the basic neurosciences, with two of them in the field of dopamine. We offer them our warmest congratulations and wishes for continued success.

As members of the Neurological community and members of Parkinson’s disease related patient organizations, we feel that one prominent scientist, Professor Oleh Hornykiewicz of Vienna, Austria, should have been included in this Award.

Our daily life makes us acutely aware that it was the work of Hornykiewicz, which established the vital link between the basic discoveries of dopamine and the mechanisms of brain disease in human beings and their treatment. Without that link even the most remarkable laboratory discoveries cannot realize their potential and may thus remain futile or even be forgotten. In 1960, Hornykiewicz for the first time analyzed a large number of fresh brains of neurologically normal individuals and of patients with various basal ganglia diseases and unequivocally established that marked striatal dopamine deficiency was characteristic of Parkinson’s disease. One year later, he reported the successful use of levodopa in 20 Parkinsonian patients. These two observations comprising basic studies of human brain and clinical pharmacology, by the same individual within the span of two years, were thus extraordinary. His observation formed the basis of levodopa therapy in Parkinson’s disease-to say nothing of the stimulus this work has given to countless, analogous studies in many other neurologic and psychiatric disorders. Since the original work Hornykiewicz has made many other seminal observations to better understand the extrapyramidal diseases.

Today, 40 years later, Jevodopa remains the most effective drug for Parkinson’s disease. Due to the direct impact of levodopa, to date there are more than 31 million person years of remarkably improved human life in Parkinson’s disease.

The spirit of the Nobel Prize for Medicine has been to take into account the discovery that ‘conferred greatest benefit on mankind’. When we consider all the developments related to chronic neurological disorders made in the last 50 years, none matches the magnitude of the benefit conferred on mankind by the discoveries of Hornykiewicz.

We, as those who are directly seeing the continuing benefit of Hornykiewciz’s discoveries, feel strongly-also on behalf of those who have enjoyed the benefit-that we owe him this open statement of acknowledgement both as a sign of our own gratitude and on behalf of the many millions of patients throughout the world.

ABBRUZZESE, Giovanni, MD, Italy; AGID, Yves, MD, France; ALBANESE, Alberto, MD, Italy; ALF, Claude, MD, Austria; ALLEN, Richard, PhD, USA; AMAR, Khaled, MD, MRCP, United Kingdom; ANDRADE, Luiz A. de, MD, PhD, Brazil; ANG, Lee-Cyn, MD, FRCPC, Canada; ANGELINI, Corrado, MD, Italy, ARCHER, R.L., MD, USA; ARUNODAYA, G.R., MD, India; BALTZAN, Marcel, A.O.C., S.O.M., FRCP, Canada; BARAL.-KULAKSIZOGLU, Isin, MD, Turkey; BARNETT, Henry, J.M., M.C., MD, FRCPC, Canada; BERGAMASCO, Bruno, MD, Italy; BERGER, Michael, PhD, Austria; BERNARD, Joanne, Canada; BHARUCHA, N.E., MD, FRCPC, India; BHATIA, Kilash, MD, United Kingdom; BIARY, Nabil, MD, Saudi Arabia; BLACK, Sandra, MD, FRCPC, Canada; BODIS-WOLLNER, Ivan, MD, D.Sc, USA; BOYSON, Sally, J., MD, USA; BROOKS, David, J., MD, DSc, FRCP, United Kingdom; BROWN, John, D., MD, PhD, FRCP, Canada; BURKE, Robert, E., MD, USA; CALNE, Donald, O.C., DM, FRCPC, Canada; CALNE, Susan, M., RN, Canada; CARDOSO, Francisco, MD, Brazil; CARDOZO-PELAEZ, Fernando, PhD, USA; CHANG, Yen-Jhy, MD, Taiwan; CHEN, Chiung-chu, MD, Taiwan; CHEN, Rou-Shaya, MD, Taiwan; CHEN, Robert, MD, MBBChir MSc, FRCPC, Canada; CHOWDHURY, Arif, MD, USA; CHRISTIE, Suzanne, MD, FRCPC, Canada; CHU, Chun-che, MD, Taiwan; CHU, Nai-Shin, MD, Taiwan, CLARIDA, Laurie, P.F.C.,CANADA; COLLETTE, E.M., MD, The Netherlands; COMELLA, Cynthia, MD, USA; CONNEALLY, P.Michael, PhD, USA; CROSSMAN, Alan, R., PhD, DSc, United Kingdom; CSANDA, Endre, MD, DSc, Hungary; DALMAU, Joseph, MD, PhD, USA; DALVI, Arif, MD, USA; DE FEIJTER, A, MD, The Netherlands; DEECKE, Luede, MD, Austria; DESAI, Hiren, MD, FRCPC, Canada; De YBENES, Justo, MD, Spain; DIHENIA, BhupeshMD, USA; DIRENFELD, Lorne, MD, FRCPC, Hawaii; DODEL, Richard, MD, Germany; DONAT, Jeffrey, MD, FRCPC, Canada; DOUDET, Doris, PhD, Canada; DUANE, Drake, D., MD, USA; DUFF, Janice, RN, BSc, PFC, Canada; DUVOISIN, Roger, C., MD, USA; EGGERT, Karla, MD, Germany; ELBLE, Rodger, J., MD, PhD, USA; ELMER, Lawrence, W., MD, PhD, USA; EMRE, Murat, MD, Turkey; FARIELLO, Ruggero, MD, USA/Italy; FERNENDY, Hubert, H., MD, USA; FINDLEY, Leslie, J., TD, OLJ, MD, FRCP, FACP, United Kingdom; FINK, Stephen, MD, PhD, USA; FREISSMUTH, Michael, MD, Austria; FRIEDMAN, Joseph, H., MD, USA; de la FUENTE-FERNANDEZ, Raul, MD, Canada; FURTADO, Sarah, MD, PhD, FRCPC, Canada; FURUKAWA, Yoshiaki, MD, Canada; GALVEZ-JIMENEZ, Nestor, MD, FACP, USA, GAUTHIER, Serge, MD, FRCPC, Canada; GAWEL, M.J., MD, FRCPC, Canada; GILMAN, Sid, MD, USA; GLADSTONE, Richard, M., MD, FRCPC, Canada; GOETZ, Christopher, G., MD, USA; GOMORI, Andrew, MD, FRCPC, Canada; COPINATHAN, G., MD, USA; GORDIN, Ariel, Finland; GORELL, Jay, M., MD, USA; GREENAMYRE, J.T., MD, PhD, USA; CRIMES, David, A., MD, FRCPC, Canada; GÜRVIT, Hakan, MD, Turkey; GUTTMAN, Mark, MD, FRCPC, Canada; GUZMAN, D. Antonio, MD, FRCPC, Canada; HACHINSKI, Vladimir, DM, HC, FRCPC, Canada; HANAGASI, Hasmeth, MD, Turkey; HARDY, John, PhD, USA; HARIK, Sami J., MD, USA; HASSAN, Mohamed, N., MB, ChB, PhD, FRCPC, USA; HATTORI, Nobutaka, MD, Japan; HAUSER, Robert, A., MD, MBA, USA; HAYASHI, H., MD, Japan; HELLER, Grant, L., MD, USA; HOBSON, Douglas, BSc, MD, FRCPC, Canada; HOCHSCHORNER, Günter, MD, Austria; HÖRTNAGL, Heide, MD, Germany; HOROWSKI, Reinhard, MD, Germany; HOWSE, David, C., MD, Canada; HUANG, Chin-Chang, MD, Taiwan; HUK, Ihor, I., MD, Austria; HURTIG, Howard, MD, USA; HUTTON, J. Thomas, MD, USA; JAFFE, Marvin, E., MD, USA; JANKOVIC, Joseph, MD, USA; JARDINE, Mary, National Executive Director PFC, Canada; JOG, Mandar, MD, FRCPC, Canada; JOHNSON, Barry, PDS. S. Alberta, Canada; KAGAMIHARA, Y., MD, Japan; KARAGÖZ, Nazan, MD, Turkey; KASPER, S., MD, Austria; KATO, S., MD, Japan; KEBABIAN, John, W., PhD, USA; KERTESZ, Andrew, MD, FRCPC, Canada; KHADILKAR, S.V., MD, DM, India; KIRK, Andrew, MD, FRCPC, Canada; KISH, Stephen, PhD, Canada; KITAGUCHI, T., MD, Japan; KOFMAN, Oscar, S., MD, FRCPC, Canada; KOIDE, R., MD, Japan; KOMORI, T., MD, Japan; KOSTYUK, P.G., DSc, Ukraine; KUMAR, Rajeev, MD, FRCPC, USA; KUO, Hung-Chou, MD, Taiwan; KURLAN, Roger, MD, USA; KURLAND, Len, MD, PhD, USA; KÜRTÜNCÜ, Murat, MD, Turkey; LALKAKA, J.A., MD, DM, India; LAMBERT, Matthew, PhD, USA; LANDAU, William, MD, USA; LANG, Anthony, E., MD, FRCPC, Canada; LASSMANN, Hans, MD, Austria; LEE, Chong, S., MD, FRCPC, Canada; LEES, Andrew, J., MD, FRCP, England; LIEBERMAN, A., MD, NPF Inc, USA; LITVAN, Irene, MD, USA; LOEB, Carlo, MD, Italy; LOGAN, William, J., MD, FRCPC, Canada; LOZANO, Andres, M., MD, PhD, FRCSC, Canada; LU, Chin-Song, MD, Taiwan; LUCY, Dennis, MD, USA; LYNCH, Timothy, MD, FRCP, Ireland; MANYAM, Bala, V., MD, USA; MARAGANORE, Demetrius, MD, USA; MARSHALL, Frederick, T., MD, USA; MARTIN, W.R.W., MD, FRCPC, Canada; MARTIN, W.E., MD, FRCPC, Canada; MATHIAS, Cristopher, M.D., D.Phil, DSc, FRCP, United Kingdom; MATSUBARA, S., MD, Japan; MENDIS, Tilak, MD, FRCPC, Canada; MENKES, John, H., MD, USA; METZ, Lawrence, N., MD, USA; MIYAZAKI, Y., MD, Japan; MIZUNO, Yoshikuni, MD, Japan; MOHR, Erich, PhD, R Psych, Canada; MOODLEY, L.G., MBChB, FCP(SA), FRCPC, Canada; MOORE, Robert, MD, PhD, USA; MORRIS, Jerry, L., MA, USA; MUTHANE, Uday, MD, India; NAGARAJA, D., MD, India; NAIR, C.P.V., MD, FRCPC, Canada; NARABAYASHI, H, M.D., Japan; NOMURA, Yoshiko, MD, PhD, Japan; NORRIS, John, W., MD, FRCPC, Canada; OBESO, J.A., MD, PhD, Spain; O’BRIEN, Christopher, MD, USA; OERTEL, Wolfgang, MD, Germany; OHTAKE, T., MD, Japan; OKIYAMA, R., MD, Japan; ÖZDEMIR, Coskun, MD, Turkey; PAL, Pramod Kumar, MD, India; PANISSET, Michel, MD, FRCPC, Canada; PATY, Donald, W., MD, FRCPC, Canada; PAULSON, George, W., MD, USA; PERLMUTTER, Joel, MD, USA; PFEIFFER, Ronald, F., MD, USA; PIFL, Cristian, MD, Austria; PINCUS, Jonathon, H., MD, USA; POEWE, Werner, MD, Austria; QUINN, Niall, MD, FRCP, United Kingdom; RAJPUT, Alexander, MD, FRCPC, Canada; RANSMAYR, G., MD, Austria; RASCOL, Olivier, MD, France; ROBINSON, Richard, USA; ROCCA, Walter, A., MD, MPHR, USA; ROOS, R.A.C., MD, The Netherlands; ROSENFELD, M.R., MD, USA; RUSSELL, David, PhD, FRSC, FRSA, Canada; RUTH, Thomas, J., PhD, Canada; RYU, Shan-Jin, MD, Taiwan; SACHDEV, Harmeet, MD, USA; SAFOSCHNIK, Georg, MD, Austria; SAHIN, Huseyin, MD, Turkey; SANCHEZ-RAMOS, Juan, MD, PhD, USA; SATISHCHANDRA, P., MD, India; SCHAPIRA, A., DSc, MD, FRCP, United Kingdom; SCHELTENS, Ph, MD, The Netherlands; SCHMIDLEY, J.W., MD, USA; SCHNABERTH, G., MD, Austria; SCHNEIDER, Eberhard, MD, Germany; SCHNEIDER, Jay, S., PhD, USA; SCHÜTZ, Wolfgang, MD, Austria; SEEBERGER, Lauren C., MD, USA; SEGAWA, Masaya, MD, PhD, Japajn; SETHI, Kapil, D., MD, FRCP, USA; SHAH, Arun, MD, DM, India; SHANNON, Kathleen, MD, USA; SHELTON, Paul, MD, FRCPC, Canada; SHIHABUDDIN, Basur, MD, USA; SHIMIZU, T., MD, Japan; SHINOTOH, Hitoshi, MD, Japan; SIDDIQUE, Teepu, MD, USA; SIDEROWF, Andrew, MD, USA; SIEGHART, Werner, PhD, Austria; SIMARD, Anne, PFC, Canada; SIMMONDS, David C., Chair PFC, Canada; SINGHAL, B.S., MD, FRCP, India; SLUGA, E., MD, Austria; SNOW, Barry J., MD, FRCPC, New Zealand; SOUKOP, Wolfgang, MD, Austria; SPERK, G., PhD, Austria; SPIEKER, Sibille, MD, Germany; STEELE, John, C., MD, FRCPC, Guam; STEWART, Sarah, MD, FRCPC, Canada; STOESSL, A.J., MD, FRCPC, Canada; SUBRAMONY, S.H., MD, USA; SUNDARAM, Mecheri, MD, FRCPC, USA; SUNG, Chung-Yang, MD, Taiwan; SURYA, Nirmal, MD, India; SWEET, Richard, D., MD, USA; TABBAL, Samer, D., MD, USA; TAKAHASHI, Hirohide, MD, Japan; TANIGUCHI, M., MD, Japan; TARSY, Daniel, MD, USA; TERÄVÄINEN, Heikki, MD, Finland; TETRUD, James, W., MD, USA; TOLOSA, Eduardo, MD, Spain; TOURTELLOTTE, Wallace, W., MD, PhD, USA; TROUPIN, Allan, S., MD, USA; TSUI, Joseph, K.C., MD, FRCPC, Canada; TUITE, Paul, MD, USA; UC, Ergun, Y., MD, USA; UEKI, Y., MD, USA; UITTI, Ryan, MD, FRCPC, USA; UYU, C., MD;, Taiwan; van HILTEN, J.J., MD, The Netherlands; VEERENDRAKUMAR, M., MD, India; VELOSO, Felix, MD, FRCPC, Canada; VIALLET, F., MD, PhD, France; VOLL, Christopher, MB, PhD, FRCPC, Canada; VROOMAN, Margie, PFC, Canada; WANG, Xinde, MD, China; WARD, Isabelle, PFC, Canada; WARD, Allan, PFC, Canada; WATERS, Cheryl, MD, FRCPC, USA; WENG, Yi-hsin, MD, Taiwan; WENNING, G.K., MD, PhD, Austria; WILLIAMS, Benjamin, J., MD, USA; WILSON, Thomas, W., MD, FRCPC, Canada; WOLTERS, Erik, Ch., MD, PhD, The Netherlands; WOOTEN, Frederick, G., MD, USA; WSZOLEK, Z., MD, USA; YAHR, Melvin, D., MD, USA; YANAGISAWA, Nobuo, MD, PhD, Japan; YOKOCHI, F., MD, Japan; YOUNG, Robert, R., MD, USA; YU, Chia-Ming, MD, Taiwan; ZIFKO, U., MD, Austria.