Перспективи розвитку інформаційних технологій

Розвиток інформатики надзвичайно динамічний. При цьому і апаратні і програмні технології розвиваються шляхом, який робить можливим обробку великої кількості інформації в режимі реального часу і доступ до цієї інформації майже з любої точки за допомогою розподілених баз даних. Більш того, збільшення комфортності для користувачів і зростання можливостей удосконалення персональних комп’ютерів і робочих станцій дозволяють працювати з цими системами людям, які формально мають невелику підготовку.

Удосконалення перш за все включають в себе взаємозв’язок комп’ютерів в локальних, регіональних, національних і міжнародних мережах. Крім цього, все важливішою стає робота на персональних комп’ютерах, робочих станціях або універсальних комп’ютерах. Цей розвиток основується на тенденції до відкритих систем, які дозволяють переносити сімейства програмних засобів загального використання з однієї моделі комп’ютера на іншу.

Посилюються спроби встановлення більш ефективних і тісно взаємозв’язаних ділових відносин між підприємствами і організаціями. Акцент робиться на збільшення продуктивності, скорочення витрат і удосконалення товарів і послуг за допомогою наскрізного електронного зв’язку з високим рівнем автоматизації. З іншого боку, існує тенденція до більшої взаємодії всередині організації для підвищення ефективності функціонування і продуктивності. В якості другорядного продукту цих вимог в організаціях і між організаціями також необхідно добавити сили, які можна визначити як оточення, яке «постійно змінюється». Організаціям (як і всій економіці в цілому) знадобляться суттєві корективи, щоб пристосуватися до прискорюючих змін буквально у всьому: виробництві, організації послуг тощо, які потребують більшої адаптивності виробничих організаційних структур і розробки засобів їх підтримки.

Вже сьогоднішній економічних розвиток включає в себе проблему інформаційного перевантаження бізнес-менеджерів. Що потрібно менеджерам – так це допомога в оцінці і виборі даних, які містять важливу інформацію для конкретної проблемної ситуації, і перетворення цих даних в знання для покращення процесу прийняття рішення. В цьому контексті інформаційна технологія (ІТ) – це тільки початок розв’язування цих проблем.

Продовження в журналі