Програмування і математичне моделювання

Хвищун І.О.

Програмування і математичне моделювання: Підручник. — К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 544 с.: іл.

ISBN 978–966–613–516–5

У підручнику викладено основи програмування мовою Borland Pascal. Наведено чисельні методи, алгоритми і приклади програм для розв’язання фізичних та науково-технічних задач, зокрема — методи розв’язання нелінійних рівнянь, методи розв’язання систем лінійних, нелінійних та диференціальних рівнянь, методи чисельного диференціювання та інтегрування, методи обробки експериментальних результатів та їхньої графічної візуалізації, а також математичного моделювання динамічних режимів фізичних систем.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Фізика», «Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління», а також студентів природничих і технічних коледжів.

Підручник написаний на основі узагальнення досвіду автора, який упродовж 15 років читав цей курс на фізичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Споріднені курси автор читає на факультеті електроніки та у Природничому коледжі названого університету. Окрім педагогічної діяльності автор більше десяти років працював професійним програмістом. Брав участь у розробці декількох програмних комплексів моделювання та аналізу радіоелектронних схем, які були впроваджені у практику і використовувались на багатьох підприємствах, які розробляли пристрої радіоелектроніки.

Підручник містить близько шестидесяти програм, процедур і функцій, переважна більшість з яких є оригінальними розробками автора.

Усі програми, а також блок-схеми їхніх алгоритмів є у вільному доступі на Internet-сайті: http://www.electronics.wups.lviv.ua:8102/arhiv/books/Electronic_Library/XIO_PMM.zip

Програми написано єдиним стилем із використанням єдиної системи позначень, що спрощує їхнє використання у навчальному процесі. Наявність у підручнику детальних алгоритмів дозволяє використовувати підручник у випадку, якщо навчання програмуванню проводять на основі іншої мови, наприклад С++ або Fortran. Алгорими і підпрограми класичних чисельних методів детально протестовані і можуть бути використані у практиці фахового програмування.

Автор наперед вдячний за всі критичні зауваження та побажання, стосовно змісту підручника, які Ви можете надсилати за адресою khvyschun@electronics.wups.lviv.ua.

Короткий зміст

Передмова

Вступ

1. Програмування, інформатика, алгоритми.

2. Мова Borland Pascal.

3. Розв’язування систем рівнянь.

4. Візуалізація результатів досліджень.

5. Зв’язок Pascal-Асемблер.

6. Об’єктно-орієнтований підхід у програму ванні.

7. Методи й алгоритми обробки результатів експерименту.

8. Моделювання фізичних процесів і систем.

9. Моменти історії обчислювальної техніки.

Література.

Алфавітний покажчик.

Універсум 11–12 (169–170), 2007

Журнал Універсум 11–12 (169–170), 2007

Україна пам’ятає! Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу

СЛОВО РЕДАКЦІЙНЕ Олег К. Романчук Маски в (для) шоу

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Олег К. Романчук Де взяти енергію розвитку для України?

ДЕРЖАВНІСТЬ Октавіан Ксенжек Ще не вмерла Україна...

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ Олександр Карпець Доказ очевидного як свідчення потворного...

КУЛЬТУРА Микола Тимошик Витоки українського друкарства як об’єкт критики новітніх опонентів українського відродження

НАУКА Ярослав Яцків: «Науковці не повинні бути і не мають права бути байдужими»
Володимир Литовченко, Максим Стріха Слово в обороні фізики
Леонід Кучма: «Сьогодні вкрай необхідна широка дискусія щодо проблем фізико-математичної освіти в Україні»
Програмування і математичне моделювання

ПОЛІТИКА Збігнєв Бжезінський: «Політично успішна Україна рухається до Європи, перекреслюючи імперські перспективи Росії»