Соціальна інформатика

Олег К. Романчук. Соціальна інформатика : Навчальний посібник. – Львів: Універсум, 2016. – 224 с.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол No 20/5 від 25 травня 2016 року

Рецензенти:

  • Василик Л. Є. – доктор наук з соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  • Івахів О. В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приладів точної механіки Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Михайлин І. Л. – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У навчальному посібнику розглянуто соціально-економічні та політичні наслідки інформатизації соціуму та інтеграції технологій (віртуалізація життя, формування новітньої інформаційної культури людини в умовах Четвертої індустріальної революції, інтенсивного розвитку соціальних інтернет-мереж), проаналізовано проблеми інформаційної нерівності, забезпечення інформаційної безпеки індивіда й держави у мирний час та в умовах інформаційної війни.

Висвітлено різноманітні підходи (зокрема метод системного аналізу) у баченні майбутнього, сформульовано розуміння поняття соціального капіталу, наведено прик- лади соціального прогнозування футурологами перспектив якісно нового стану цивілізації, пов’язаного з «оцифруванням» фундаментальних сфер соціального буття гомо сапієнса.

Видання адресоване насамперед студентам-журналістам, які вивчають курс магістерської програми «Соціальна інформатика». Посібник буде корисним для викладачів і студентів інших спеціальностей – філологам, філософам, історикам, політологам, соціологам.

Умови придбання

Щоб придбати цю книжку слід переказати 65 гривень (в цю суму входить вартість поштових витрат – рекомендована бандероль) на п/р 2600744144 в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 19326603, МФО 325268. Одержувач ТзОВ «Універсум». У переказі зазначити: оплата за книжку «Соціальна інформатика».

Копію квитанції про грошовий переказ просимо надіслати за адресою: «Універсум», п/с 2994, Львів, 79017, вказавши свою поштову адресу.