Восьмий том історії України-Руси Михайла Грушевського англійською мовою

Нещодавно вийшов з друку восьмий том монументальної праці Михайла Грушевського Історія України-Руси. Цей розкішний фоліянт (LXXV, 808 стор.), під назвою Козацька доба, 1626-1650, складає третій том 10-томної праці видатного українського історика, надрукованих англійською мовою у Видавництві КІУСу на замовлення Проєкту перекладу Грушевського при Центрі досліджень історії України ім. Петра Яцика. Видавництво КІУСу і Центр ім. Петра Яцика є складовими частинами Канадського інституту українських студій (КІУС) при Альбертському університеті, котрий має також офіси при Торонтському університеті.

У цьому томі, присвяченому т.зв. “козацькій добі”, Грушевський зображує події від поразки козацьких загонів на Куруковому озері до піднесення козацтва за часів гетьманування Богдана Хмельницького до ролі рушійної сили в історії України. Автор розглядає і аналізує спроби уряду Речі Посполитої порозумітися з козаками і православною церквою, подає огляд і характеристику діяльности митрополита Петра Могили та його оточення. Окрему увагу Михайло Грушевський приділяє умовам, за яких розпочалося повстання під керівництвом Богдана Хмельницького та висвітленню постаті самого гетьмана. При цьому автор розглядає початковий період повстання (1648-49 рр.) як його найвищу фазу, коли воно представляло інтереси козацьких та селянських низів. Як заключення до тому історик пропонує читачам обговорення причин провалу Зборівської угоди і рішення козацтва щодо повного розриву відносин із польсько-литовською державою.

Написаний на основі представницького кола джерел та наукових досліджень, цей том і досі становить найповнішу реконструкцію одного з найбільш драматичних періодів історії України. Грушевський подає чимало інформації наукового та бібліографічного характеру; редактори англомовного видання доповнили бібліографічні показчики за рахунок пізніших досліджень на дану тему. Англійське видання містить бібліографію всіх джерел та публікацій, використаних автором при написанні праці, детальний покажчик та чотири історико-географічні карти, які охоплюють територію та відбивають хід повстання. Важлива роль, яку відігравала Україна в міжнародній політиці ХVІІ століття, робить цей том цінним посібником для фахівців та студентів, які займаються проблемами історії Східної та Центральної Европи, Туреччини, Росії, єврейського населення Европи, а також проблемами революційних рухів та державного будівництва у ранньо-модерній Европі.

Видання 8-го тому Історії стало можливим завдяки щедрій пожертві пані Ганни Мороз-Мазуренко (Торонто), наданої для увічнення пам’яті її чоловіка, бл. п. Данила Мазуренка. Дотацію на переклад надала Національна фундація для розвитку гуманітарних наук (США). Переклад тому англійською мовою було здійснено редактором і перекладачем Мартою Дарією Олійник (Монреаль). Доктор Френк Е. Сисин, директор Центру ім. Петра Яцика і головний редактор Проєкту перекладу Грушевського, виконував функції редактора-консультанта. Він також написав об’ємний вступ до восьмого тому, в якому визначив місце цієї праці в українській історіографії. Головним літературним редактором восьмого тому є Мирослав Юркевич. У редаґуванні тому взяли участь Сергій Плохій, Уляна М. Пасічник, Марта Горбань-Царинник, Марко Стех, Андрій Горняткевич, Душан Беднарський, Таня Плавущак-Стех, Олена Плохій та Лада Басса. Андрій Ґречило і Ярослав Федорук працювали над бібліографією та доповненнями до неї. Серед наукових консультантів, які спричинилися до видання восьмого тому слід назвати Ігоря Шевченка, Марію Субтельну, Віктора Остапчука, Джефрі Віллса, Дейвіда Фріка, Пауліну Левін та Миколу Павлюка.

Універсум 9–10 (107–108), 2002

Журнал Універсум 9–10 (107–108), 2002

Леонід Рудницький: «Я непоправний оптиміст і вірю, що Україна буде багатою державою»

СЛОВО РЕДАКЦІЙНЕ Володимир Вітковський Україна: «третій світ» або «третій стан»?..

ПОЛІТИКА Микола Томенко Законодавча, виконавча та судова влади України до і після виборів 2002 року

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Костянтин Морозов Система європейської безпеки і національні інтереси України

ПРОБЛЕМИ Олександр Мороз Головна проблема сучасної України

УКРАЇНА І СВІТ Володимир Шкляр Мас-медіа і формування європейського мислення: національний і світовий контекст

ЕКСКЛЮЗИВ Леонід Рудницький: «Я непоправний оптиміст і вірю, що Україна буде багатою державою»

ЕКОНОМІКА Михайло Павловський, Богдан Головенко Глобалізація і національна стратегія України у ХХI столітті

ЕКУМЕНІЗМ Степан Вовканич Чи скористалася Україна з візиту Папи?..

НАУКА Олег Завада Україн – ефективна допомога дітям, хворим на рак
Міжнародна мафія contra україн® Чергова спроба замаху на життя доктора Новицького