Соціальна інформатика

Олег К. Романчук. Соціальна інформатика : Навчальний посібник. – Львів: Універсум, 2016. – 224 с.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол No 20/5 від 25 травня 2016 року

Рецензенти:

  • Василик Л. Є. – доктор наук з соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  • Івахів О. В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приладів точної механіки Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Михайлин І. Л. – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У навчальному посібнику розглянуто соціально-економічні та політичні наслідки інформатизації соціуму та інтеграції технологій (віртуалізація життя, формування новітньої інформаційної культури людини в умовах Четвертої індустріальної революції, інтенсивного розвитку соціальних інтернет-мереж), проаналізовано проблеми інформаційної нерівності, забезпечення інформаційної безпеки індивіда й держави у мирний час та в умовах інформаційної війни.

Висвітлено різноманітні підходи (зокрема метод системного аналізу) у баченні майбутнього, сформульовано розуміння поняття соціального капіталу, наведено прик- лади соціального прогнозування футурологами перспектив якісно нового стану цивілізації, пов’язаного з «оцифруванням» фундаментальних сфер соціального буття гомо сапієнса.

Видання адресоване насамперед студентам-журналістам, які вивчають курс магістерської програми «Соціальна інформатика». Посібник буде корисним для викладачів і студентів інших спеціальностей – філологам, філософам, історикам, політологам, соціологам.

Умови придбання

Щоб придбати цю книжку слід переказати 65 гривень (в цю суму входить вартість поштових витрат – рекомендована бандероль) на п/р 2600744144 в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 19326603, МФО 325268. Одержувач ТзОВ «Універсум». У переказі зазначити: оплата за книжку «Соціальна інформатика».

Копію квитанції про грошовий переказ просимо надіслати за адресою: «Універсум», п/с 2994, Львів, 79017, вказавши свою поштову адресу.

Універсум 5–6 (283–284), 2017

Журнал Універсум 5–6 (283–284), 2017

Марія Пришляк: «Український вільний університет – це європейська інституція, яка формує майбутніх лідерів інтеграції України в Європу»

ГЕОПОЛІТИКА Володимир Вітковський Україна постколоніальна і креольська

ІСТОРІЯ Петро Костюк Українська військова ініціатива

ЕКСКЛЮЗИВ Марія Пришляк: «Український вільний університет – це європейська інституція, яка формує майбутніх лідерів інтеграції України в Європу»

ДІАСПОРА Олександер Шугай Як Іван Багряний опікувався... Орвеллом

НАШ АРХІВ Олег К. Романчук Українська ідея, або Імператив особистості

РЕТРОСПЕКТИВА Георгій Почепцов Будинок, який побудував... Сталін

СЛОВО РЕДАКЦІЙНЕ Олег К. Романчук Договір чи «договорняк»: коли і хто наважиться припинити двадцятирічну гібридну дружбу?

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Христина Солтис 20 років договору про дружбу України і Росії. Окупація Криму і війна на Донбасі ознака дружби?

ГЕОПОЛІТИКА Сергій Грабовський Чи є Україна «другою Росією»?

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ Олег К. Романчук Про роль особистості та соціально-безвідповідальну еліту